Ansager

Idrætsforening

Din lokale foreningen for små og store i Ansager

  • Mange forskellige aktiviteter for børn og voksne i Ansager I.F.
  • Bliv en del af en aktiv flere-strenget Idrætsforening - Klik på "Bliv medlem"
  • Få træning og motivation af foreningens frivillige instruktører & ledere
Bliv medlem
Kalender
Om foreningen
Ansager Idrætsforening
Foreningen tilbyder følgende aktiviteter:
FODBOLD - HÅNDBOLD -  GYNMASTIK- IDRÆT OM DAGEN - BADMINTON 

Nyheder & Aktiviteter

Generalforsamling i Ansager IF
Onsdag den 15. april 2020 kl. 19:30 i Skovlund/Ansager Hallen 
(bemærk ny dato)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
    a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
    b) Fremlæggelse af budget
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
    a) På valg Gitte Soelberg og Simone Winter (begge modtager genvalg)
5) Valg af en suppleant
    a) Lone Emborg modtager genvalg
6) Valg af revisorer
    a) På valg Finn Grundahl og Lars Blak
7) Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3, skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 19. marts 2020 på mail: bjakobsen78@gmail.com

Årsmøder i udvalgene foregår umiddelbart inden generalforsamlingen:

Fodbold mødes på stadion kl. 17.30
Håndbold og gymnastik i hallen kl. 18.00

Sådan tilmelder du dig en aktivitet i Ansager I.F. og betaler betaler dit kontingent.

Sponsorer


Kalender
Ansager Idrætsforening | 6823 Ansager | Tlf.: +45 2114 7996 | ansagerif@gmail.com