Ansager

Idrætsforening

Eliteudvikling


Det vil i høj grad kunne udvikle elitehåndbolden i klubben, hvis Eliten kunne få et 2. hold sammen med vores divisionshold.


Fordele: 
  • Holdene styrkes af at være i samme træningsmiljø.
  • Langt bedre synergi imellem holdende.
  • Det vil være lettere rokere spillere imellem holdene, når vi i trænerteamet disponere over begge hold.
  • I samme træningsmiljø, vil det være lettere for spillerne at rykke op og ned imellem holdene.
  • De spillere, som har ”bare” en lille håndbold i maven, vil kunne udvikles langt hurtigere og Målrettet!
  • En ledelse/trænerteam skaber bedre resultater og socialt samvær.
  • Elitens 2. hold vil fortsat kunne være et bindeled til bredden, og spillemæssig på et mere jævnt niveau.


2. holdet:   

For de spillere, som rekrutteres ind til 2. holdet, vil trænerteamet arbejde hårdt på at få disse spillers niveau op, således spillerne føler succes.
Krav til spillere vil ikke nødvendigvis ikke være 2 gange træning i alle uger.
De vil blive modtaget socialt godt, og der blive vist ekstraordinært hensyn til deres behov
Der vil blive brugt tid på at integrerer alle spiller i en sammentømret elitetrup, med stor fokus på, at det skal være sjovt at spille håndbold
Ved at være en del af elitetruppen, vil man opleve en fokuseret trænerteam og ledelse, som har fokus på vores elitespillere
2. holdet skal skabes i fortsat respekt for bredden, således der skal tages hensyn til spillernes eget ønske, om hvor de vil spille.

 
Konklusion:   
For at eliten forsat kan udvikles, vil det være en nødvendighed for træningsmiljøet, at eliten disponere over et 2. hold, hvor elitetrænerteamet har den overordnede ansvar.
I øvrigt en kontekst der praktiseres i alle andre eliteklubber.
Samtidig vil spillernes udvikling på 2. holdet, bliver på et højere niveau, med dygtigere og fokuserede træner og fysioterapeut.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores FB side
Ansager Idrætsforening | 6823 Ansager | Tlf.: +45 2114 7996 | ansagerif@gmail.com